PORTFOLIO

คุณวินิตย์ ศรีทองเทศ

Contemporary Style • แบบบ้าน A-803

มูลค่างาน 4,300,000 บาท

ผลงานการออกแบบและก่อสร้างบ้าน |
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน

 

พื้นที่

ขนาดที่ดิน กว้าง 17.50 ลึก 20.00 เมตร
พื้นที่ใช้สอย 268 ตร.ม.

หน่วยงานก่อสร้าง ปทุมธานี

ผลงานออกแบบและก่อสร้างโดย :

Shares