PORTFOLIO

บ้านคุณรชตพงศ สุขสงวน (คุณนก)

TROPICAL Style • แบบบ้าน TH-01, TH-04

มูลค่างาน 7,150,000 บาท

ผลงานการออกแบบและก่อสร้างบ้าน |

แบบบ้าน TH-01

พื้นที่ใช้สอย 306 ตร.ม.
ขนาดที่ดินกว้าง 21.30 ลึก 17.00 เมตร
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ค่าก่อสร้าง 4,750,000.- บาท

แบบบ้าน TH-04

พื้นที่ใช้สอย 155 ตร.ม.
ขนาดที่ดินกว้าง 12.70 ลึก 16.00 เมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ค่าก่อสร้าง 2,400,000.- บาท

หน่วยงานก่อสร้าง ลำลูกกาคลอง 2

ผลงานออกแบบและก่อสร้างโดย :

Shares