PORTFOLIO

บ้านคุณชาติชาย (คุณตรง)

Modern Thai Style • แบบบ้าน T-235

ค่าก่อสร้าง 14,500,000 บาท

ผลงานการออกแบบและก่อสร้าง | บ้าน 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอย 356 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้านกว้าง 18.60 ม. ลึก 15.10 ม.
ที่ดินขนาด 110 ตารางวาขึ้นไป

หน่วยงานก่อสร้าง นครนายก

ผลงานออกแบบและก่อสร้างโดย :

Shares