Day: July 21, 2017

ฮวงจุ้ยบ้าน กวักเงินทองเข้าบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้าน กวักเงินทองเข้าบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้าน กวักเงินทองเข้าบ้าน จะต้องหาตำแหน่งทรัพย์ของบ้านหรือห้องทำงาน ร้านค้า  โดยการหาตำแหน่งที่เป็นเส้นทแยงมุมกับประตู แล้วตั้งชั้นที่มุมนั้นวางรูปปั้น ฮก ลก ซิ่ว หรือ แมวกวัก หรือ ตั้งกระถางต้นวาสนา ต้นว่านกวนอิม หรือ จะตั้ง แจกันดอกไม้ธรรมดา ก็ได้ แต่ต้องดูแลปัดกวาดมุมนี้ให้สะอาดอยู่เสมอ ข้อมูล : อาจารย์แจ๊กกี้ หมิง พงศ์สดายุ นาคทอง

Read more